DỊCH VỤ

 • dich vụ cấu hình hệ thống camera cơ bản

  Dịch Vụ Cấu Hình Hệ Thống Camera Cơ Bản

  • Tinh chỉnh chất lượng camera theo yêu cầu số ngày xem lại
  • Mở Port Modem
  • Cài đặt xem camera từ xa 2 trên thiết bị  (Điện thoại, Máy tính bảng, Máy tính)

  Lưu ý: gói trên chưa bao gồm tên miền DNS xem camera từ xa. Mua tên miền DYNDNS tại đây: click

  Giá: 200.000
 • Dịch Vụ Lắp Đặt 1 Camera An Ninh Cơ Bản

  Dịch Vụ Lắp Đặt 1 Camera Quan Sát Cơ Bản

  Dịch Vụ bao gồm

  • 10 mét dây tín hiệu
  • 10 mét dây điện
  • 1 Nguồn 12V1A Chính hãng
  • 2 Bộ đầu jack kết nối camera
  • Công lắp đặt cơ bản tối đa 10 mét/camera
  • Cấu hình hệ thống camera quan sát
  • Tinh chỉnh chất lượng camera theo yêu cầu số ngày xem lại
  • Mở Port Modem
  • Cài đặt xem camera từ xa 2 trên thiết bị  (Điện thoại, Máy tính bảng, Máy tính)
  Giá: 700.000
   • 200000 ₫
   • 700000 ₫
   • 800000 ₫
   • 900000 ₫
 • Dịch Vụ Lắp Đặt 1 Camera An Ninh Cơ Bản

  Dịch Vụ Lắp Đặt 2 Camera Quan Sát Cơ Bản

  Dịch Vụ bao gồm

  • 20 mét dây tín hiệu
  • 20 mét dây điện
  • 2 Nguồn 12V1A Chính hãng
  • 4 Bộ đầu jack kết nối camera
  • Công lắp đặt cơ bản tối đa 10 mét/camera
  • Cấu hình hệ thống camera quan sát
  • Tinh chỉnh chất lượng camera theo yêu cầu số ngày xem lại
  • Mở Port Modem
  • Cài đặt xem camera từ xa 2 trên thiết bị  (Điện thoại, Máy tính bảng, Máy tính)
  Giá: 1.200.000
   • 400000 ₫
   • 1200000 ₫
   • 1400000 ₫
   • 1600000 ₫
 • Dịch Vụ Lắp Đặt 3 Camera Quan Sát Cơ Bản

  Dịch Vụ Lắp Đặt 3 Camera Quan Sát Cơ Bản

  Dịch Vụ bao gồm

  • 30 mét dây tín hiệu
  • 30 mét dây điện
  • 3 Nguồn 12V1A Chính hãng
  • 6 Bộ đầu jack kết nối camera
  • Công lắp đặt cơ bản tối đa 10 mét/camera
  • Cấu hình hệ thống camera quan sát
  • Tinh chỉnh chất lượng camera theo yêu cầu số ngày xem lại
  • Mở Port Modem
  • Cài đặt xem camera từ xa 3 trên thiết bị  (Điện thoại, Máy tính bảng, Máy tính)
  Giá: 1.700.000
   • 600000 ₫
   • 1700000 ₫
   • 2000000 ₫
   • 2300000 ₫