SAMSUNG

 • Đầu Ghi Camera AHD SAMSUNG SRD-894P 8 PORT

  Đầu Ghi Camera AHD SAMSUNG SRD-894P 8 PORT

  Đầu ghi hình 8 kênh SRD-894P

  – Độ phân giải ghi hình 1920 x 1080

  – 4 ổ cứng SATA x 6TB

  – Cổng Audio: 8vào/1 ra

  – Truyền dữ liệu: 1080p, 720p, 4CIF, 2CIF, CIF

  – Chuẩn nén hình ảnh: H.264, MPEG-4, MJPEG

  – Băng thông tối đa 64 Mbps

  – HDMI, VGA, RS485, Ethernet, USB, audio

  – Cáp đồng trục (Samsung CCVC, Pelco-C, ACP)

  – SmartViewer (Android / iOS), Webviewer, SSM (CMS)

  Giá VND:  Tạm tính 1 USD = 22.700 vnd  (Áp dụng tỉ giá qui đổi ngoại tệ ngân hàng Vietcombank theo thời điểm mua hàng.)

  Giá USD: 829,68 USD

  Giá: 18.833.736
 • Đầu Ghi Camera CVBS SAMSUNG WISENET SRD-1654DP 16 PORT

  Đầu Ghi Camera CVBS SAMSUNG WISENET SRD-1654DP 16 PORT

  DVR 16 kênh SRD-1654DP

  – Đầu ghi hình 16 kênh CIF

  – Độ phân giải: 928 x480/ 928 x 576

  – Ngõ ra HDMI/ VGA Full HD

  – Tốc độ khung: 480fps (NTSC) / 400fps (PAL)

  – Tăng cường mạng lưới băng thông lên đến 32Mbps.

  – Ngõ Audio: 4 ngõ vào/ 1 ngõ ra

  – Hỗ trợ lên đến 4 HDD

  – Tích hợp DVD Writer để sao lưu hình ảnh.

  – Cổng giao tiếp RS-232, RS-485 cho điều khiển PTZ,

  System Keyboard.

  Giá VND:  Tạm tính 1 USD = 22.700 vnd  (Áp dụng tỉ giá qui đổi ngoại tệ ngân hàng Vietcombank theo thời điểm mua hàng.)

  Giá USD: 1295,67 USD

  Giá: 29.411.709
 • Đầu Ghi Camera CVBS SAMSUNG WISENET SRD-1656DP 16 PORT 1280H

  Đầu Ghi Camera CVBS SAMSUNG WISENET SRD-1656DP 16 PORT 1280H

  DVR 16 kênh cao cấp chuyên dụng SRD 1656DP 1280H

  – Đầu ghi hình 16 kênh CIF

  – Độ phân giải: 1280 x 480/ 1280 x 576.

  – Ngõ ra HDMI/ VGA Full HD

  – Tốc độ khung: 480fps (NTSC) / 400fps (PAL)

  – Tăng cường mạng lưới băng thông lên đến 32Mbps.

  – Ngõ Audio: 16 ngõ vào/ 4 ngõ ra

  – Hỗ trợ lên đến 4 HDD

  – Tích hợp DVD Writer để sao lưu hình ảnh.

  – Cổng giao tiếp RS-232, RS-485 cho điều khiển PTZ,

  System Keyboard.

  Giá VND:  Tạm tính 1 USD = 22.700 vnd  (Áp dụng tỉ giá qui đổi ngoại tệ ngân hàng Vietcombank theo thời điểm mua hàng.)

  Giá USD: 1382,80 USD

  Giá: 30.163.760
 • Đầu Ghi Camera CVBS SAMSUNG WISENET SRD-854DP 8 PORT

  Đầu Ghi Camera CVBS SAMSUNG WISENET SRD-854DP 8 PORT

  DVR 8 kênh SRD-854DP

  – Đầu ghi hình 8 kênh CIF

  – Độ phân giải: 928 x480/ 928 x 576

  – Ngõ ra HDMI/ VGA Full HD

  – Tốc độ khung: 480fps (NTSC) / 400fps (PAL)

  – Tăng cường mạng lưới băng thông lên đến 32Mbps.

  – Ngõ Audio: 4 ngõ vào/ 1 ngõ ra

  – Hỗ trợ lên đến 4 HDD

  – Tích hợp DVD Writer để sao lưu hình ảnh.

  – Cổng giao tiếp RS-232, RS-485 cho điều khiển PTZ,

  System Keyboard.

  Giá VND:  Tạm tính 1 USD = 22.700 vnd  (Áp dụng tỉ giá qui đổi ngoại tệ ngân hàng Vietcombank theo thời điểm mua hàng.)

  Giá USD: 1026,07 USD

  Giá: 23.291.789
 • Đầu Ghi Hình Camera IP Network SAMSUNG WISENET SRN-4000P 64 Port

  Đầu Ghi Hình Camera IP Network SAMSUNG WISENET SRN-4000P 64 Port

  Đầu ghi hình mạng 64 kênh chuyên dụng SRN 4000P:

  – Đầu ghi hình 64 kênh

  – Chuẩn nén hình ảnh: H.264, MPEG-4, MJPEG

  – Độ phân giải: CIF ~ 5M

  – Hỗ trợ lên đến 12HDD , 6TB/HDD Max 72TB ( RAID –

  5/6

  – Ngõ ra HDMI/VGA

  – Chế độ ghi hình: Manual, Schedule (Continuous / Event),

  Event (Pre / Post)

  – Đồng bộ Playback: Màn hình]: Tối đa 16 kênh, [CMS]:

  Tối đa 16 kênh, [Web]: Tối đa 4 kênh

  Giá VND:  Tạm tính 1 USD = 22.700 vnd  (Áp dụng tỉ giá qui đổi ngoại tệ ngân hàng Vietcombank theo thời điểm mua hàng.)

  Giá USD: 6222,62 USD

  Giá: 141.253.474
 • Đầu Ghi Hình Camera IP Network WiFi SAMSUNG WISENET SRN-473SP 4 Port

  Đầu Ghi Hình Camera IP Network WiFi SAMSUNG WISENET SRN-473SP 4 Port

  Đầu ghi hình mạng 4 kênh POE

  – Đầu ghi hình IP 4 kênh

  ‘- Hỗ trợ Độ phân giải CIF ~ 8MP

  – Hỗ trợ 1 ổ cứng SATA x 4TB

  – Hỗ trợ Độ phân giải CIF ~ 8MP

  – Plug & Play bằng 4 cổng PoE / PoE +

  – Tốc độ ghi hình camera IP lên đến 32Mbps

  – Chuẩn nén hình ảnh: H.264, MJPEG.

  – Tương tích với tín hiệu Video: HDMI, VGA, USBx2

  – Ethernet (LAN/WAN, 1Gbps), 1 e-SATA

  – Cổng Audio: 4 vào/1 ra

  – SSM, Webviewer, SmartViewer, iPOLiS mobile

  viewer(Android / iOS)

  Giá VND:  Tạm tính 1 USD = 22.700 vnd  (Áp dụng tỉ giá qui đổi ngoại tệ ngân hàng Vietcombank theo thời điểm mua hàng.)

  Giá USD: 430,11 USD

  Giá: 9.763.497
 • Đầu Ghi Hình Camera IP Network WiFi SAMSUNG WISENET SRN-873SP 82 Port

  Đầu Ghi Hình Camera IP Network WiFi SAMSUNG WISENET SRN-873SP 82 Port

  Đầu ghi hình mạng 8 kênh POE

  – Đầu ghi hình IP 8 kênh

  ‘- Hỗ trợ Độ phân giải CIF ~ 8MP

  – Hỗ trợ 2 ổ cứng SATA x 4TB

  – Hỗ trợ Độ phân giải CIF ~ 8MP

  – Plug & Play bằng 8 cổng PoE / PoE +

  – Tốc độ ghi hình camera IP lên đến 64Mbps

  – Chuẩn nén hình ảnh: H.264, MJPEG.

  – Tương tích với tín hiệu Video: HDMI, VGA, USBx2

  – Ethernet (LAN/WAN, 1Gbps), 1 e-SATA

  – Cổng Audio: 8 vào/1 ra

  – SSM, Webviewer, SmartViewer, iPOLiS mobile

  viewer(Android / iOS)

  Giá VND:  Tạm tính 1 USD = 22.700 vnd  (Áp dụng tỉ giá qui đổi ngoại tệ ngân hàng Vietcombank theo thời điểm mua hàng.)

  Giá USD: 624,62 USD

  Giá: 14.178.874
 • Đầu Ghi Hình Camera IP Network WiFi SAMSUNG WISENET XRN-1610P 16 Port

  Đầu Ghi Hình Camera IP Network WiFi SAMSUNG WISENET XRN-1610P 16 Port

  Đầu ghi hình mạng 16 kênh WiseNet X

  – Đầu ghi hình IP 16 kênh

  ‘- Hỗ trợ Độ phân giải CIF ~ 12MP

  – Hỗ trợ 8 ổ cứng SATA x 6TB

  – Tốc độ ghi hình camera IP lên đến 256Mbps

  – Chuẩn nén hình ảnh: H.265, H.264, MJPEG, WiseStream

  (H.265, H.264)

  – Tương tích với tín hiệu Video: HDMI độ phân giải 4K

  – VGA, RS485, USBx2

  – Ethernet x2 (LAN/WAN, 1Gbps), 1 e-SATA

  – Support Dual monitor video out

  – Cổng Audio: 16 vào/1 ra

  – SSM, Webviewer, SmartViewer, iPOLiS mobile

  viewer(Android / iOS)

  Giá VND:  Tạm tính 1 USD = 22.700 vnd  (Áp dụng tỉ giá qui đổi ngoại tệ ngân hàng Vietcombank theo thời điểm mua hàng.)

  Giá USD: 1090,00 USD

  Giá: 24.743.000
 • Đầu Ghi Hình Camera IP Network WiFi SAMSUNG WISENET XRN-2010P 32 Port

  Đầu Ghi Hình Camera IP Network WiFi SAMSUNG WISENET XRN-2010P 32 Port

  Đầu ghi hình mạng 32 kênh WiseNet X

  – Đầu ghi hình IP 32 kênh

  ‘- Hỗ trợ Độ phân giải CIF ~ 12MP

  – Hỗ trợ 8 ổ cứng SATA x 6TB

  – Tốc độ ghi hình camera IP lên đến 256Mbps

  – Chuẩn nén hình ảnh: H.265, H.264, MJPEG, WiseStream

  (H.265, H.264)

  – Tương tích với tín hiệu Video: HDMI độ phân giải 4K

  – VGA, RS485, USBx2

  – Ethernet x2 (LAN/WAN, 1Gbps), 1 e-SATA

  – Support Dual monitor video out

  – Cổng Audio: 32 vào/1 ra

  – SSM, Webviewer, SmartViewer, iPOLiS mobile

  viewer(Android / iOS)

  Giá VND:  Tạm tính 1 USD = 22.700 vnd  (Áp dụng tỉ giá qui đổi ngoại tệ ngân hàng Vietcombank theo thời điểm mua hàng.)

  Giá USD: 2497,71 USD

  Giá: 56.698.017
 • Đầu Ghi Hình Camera IP Network WiFi SAMSUNG WISENET XRN-2011P 32 Port

  Đầu Ghi Hình Camera IP Network WiFi SAMSUNG WISENET XRN-2011P 32 Port

  Đầu ghi hình mạng 32 kênh WiseNet X

  – Đầu ghi hình IP 32 kênh

  ‘- Hỗ trợ Độ phân giải CIF ~ 12MP

  – Hỗ trợ 8 ổ cứng SATA x 6TB

  – Tốc độ ghi hình camera IP lên đến 256Mbps

  – Chuẩn nén hình ảnh: H.265, H.264, MJPEG, WiseStream

  (H.265, H.264)

  – Tương tích với tín hiệu Video: HDMI độ phân giải 4K

  – VGA, RS485, USBx2

  – Hỗ trợ RAID 5

  – Ethernet x2 (LAN/WAN, 1Gbps), 1 e-SATA

  – Support Dual monitor video out

  – Cổng Audio: 32 vào/1 ra

  – SSM, Webviewer, SmartViewer, iPOLiS mobile

  viewer(Android / iOS)

  Giá VND:  Tạm tính 1 USD = 22.700 vnd  (Áp dụng tỉ giá qui đổi ngoại tệ ngân hàng Vietcombank theo thời điểm mua hàng.)

  Giá USD: 2497,71 USD

  Giá: 84.499.388
 • Hộp Bảo Vệ Camera SAMSUNG SHB-4200

  Hộp Bảo Vệ Camera SAMSUNG SHB-4200

  Giá: 1.660.505