GIẢI PHÁP HIKVISION

Gỉai Pháp Chuông Cửa Màn Hình HIKVISION

Giải Pháp Chuông Cửa Màn Hình HIKVISION

Giải Pháp Chuông Cửa Màn Hình HIKVISION Hệ thống kiểm soát ra vào analog trước đây có một số hạn chế như sau: – Khách hàng gần như bị lệ thuộc vào nhà cung cấp khi muốn mua thêm các ứng dụng hoặc mở rộng hệ thống – Lắp đặt phức tạp, khối lượng đi dây lớn hơn hẳn – Yêu cầu một máy chủ trung tâm, quản lý phức tạp – Bị hạn chế khi muốn tích hợp với một hệ thống hoặc [...]

Xem thêm....