Bàn Điều Khiển Camera IP Chuyên nghiệp SAMSUNG WISENET SPC-2000

Bàn Điều Khiển Camera IP Chuyên nghiệp SAMSUNG WISENET SPC-2000

Contronller chuyên nghiệp: chuyên điều khiển camera IP

– Khả năng tương thích hệ thống cao cấp

– Điều khiển joystick 3D

– Cài đặt nhanh chóng và dễ dàng

Liên Hệ

  • Mô tả
  • Bảo Hành

Mô tả

Bàn Điều Khiển Camera IP Chuyên nghiệp SAMSUNG WISENET SPC-2000

Contronller chuyên nghiệp: chuyên điều khiển camera IP

– Khả năng tương thích hệ thống cao cấp

– Điều khiển joystick 3D

– Cài đặt nhanh chóng và dễ dàng

12 tháng