Xếp Theo:
Xem:
  • Camera speed dome hồng ngoại 700TVL, zoom xoay 4

    chiều, ống kính 3.3-119mm, zoom quang học 36X. Độ nhạy

    sáng: Color: 0.02Lux@( F1.6, AGC ON). B/W: 0.002Lux@(

    F1.6, AGC ON). 0 Lux with IR. Auto Tracking: Tự động xoay

    và zoom camera theo đối tượng chuyển động. Chống ánh

    sáng ngược cực tốt, công nghệ giảm nhòe kỹ thuật số 3D,

    Công nghệ nén hình H.264, họat động tuyệt vời ở ánh sáng

    thấp. Hồng ngoại ban đêm: 120m. Hổ trợ ghi nhớ 256 vị trí

    định sẵn, tốc độ quay 0.30-3000/s, nhận dạng chuyển động,

    hổ trợ thẻ nhớ SD, gởi cảnh báo qua email, có khả năng

    chống sét và sốc điện, nhiệt độ môi trường hoạt động -30 ~650C

    Nguồn AC 24V.

    (chưa bao gồm chân đế)

    Giá: 45.446.000
  • Camera speed dome hồng ngoại 700TVL, zoom xoay 4

    chiều, ống kính 4-92mm, zoom quang học 23X. Độ nhạy

    sáng: Color: 0.02Lux@( F1.6, AGC ON). B/W: 0.002Lux@(

    F1.6, AGC ON). 0 Lux with IR. Auto Tracking: Tự động xoay

    và zoom camera theo đối tượng chuyển động. Chống ánh

    sáng ngược cực tốt, công nghệ giảm nhòe kỹ thuật số 3D,

    Công nghệ nén hình H.264, họat động tuyệt vời ở ánh sáng

    thấp. Hồng ngoại ban đêm: 120m. Hổ trợ ghi nhớ 256 vị trí

    định sẵn, tốc độ quay 0.30-3000/s, nhận dạng chuyển động,

    hổ trợ thẻ nhớ SD, gởi cảnh báo qua email, có khả năng

    chống sét và sốc điện, nhiệt độ môi trường hoạt động -30 ~650C, Nguồn AC 24V.

    (chưa bao gồm chân đế)

     

    Giá: 36.504.000
  • Camera speed dome hồng ngoại 700TVL, zoom xoay 4

    chiều, ống kính 3.2-118.4mm, zoom quang học 37X. Độ

    nhạy sáng: Color: 0.02Lux@( F1.6, AGC ON). B/W:

    0.002Lux@( F1.6, AGC ON). 0 Lux with IR. Chống ánh sáng

    ngược cực tốt, công nghệ giảm nhòe kỹ thuật số 3D, Công

    nghệ nén hình H.264, họat động tuyệt vời ở ánh sáng thấp.

    Hồng ngoại ban đêm: 120m. Hổ trợ ghi nhớ 256 vị trí định

    sẵn, tốc độ quay 0.30-3000/s, nhận dạng chuyển động, hổ trợ

    thẻ nhớ SD, gởi cảnh báo qua email, có khả năng chống sét

    và sốc điện, nhiệt độ môi trường hoạt động -30 ~ 650C,

    Nguồn AC 24V.

    (chưa bao gồm chân đế)

    Giá: 18.778.000
  • Camera speed dome hồng ngoại 700TVL, zoom xoay 4

    chiều, ống kính 4-92mm, zoom quang học 23X. Độ nhạy

    sáng: Color: 0.02Lux@( F1.6, AGC ON). B/W: 0.002Lux@(

    F1.6, AGC ON). 0 Lux with IR. Chống ánh sáng ngược cực

    tốt, công nghệ giảm nhòe kỹ thuật số 3D, Công nghệ nén

    hình H.264, họat động tuyệt vời ở ánh sáng thấp. Hồng

    ngoại ban đêm: 100m. Hổ trợ ghi nhớ 256 vị trí định sẵn, tốc

    độ quay 0.30

    -3000

    /s, nhận dạng chuyển động, hổ trợ thẻ nhớ

    SD, gởi cảnh báo qua email, có khả năng chống sét và sốc

    điện, nhiệt độ môi trường hoạt động -30 ~ 650

    C, Nguồn AC

    24V.

    (chưa bao gồm chân đế)

    Giá: 17.014.000
  • Camera speed dome 700TVL, zoom xoay 4 chiều, ống kính

    3.2-118.4mm, zoom quang học 37X. Độ nhạy sáng: Color:

    0.02Lux@( F1.6, AGC ON). B/W: 0.002Lux@( F1.6, AGC

    ON). Chống ánh sáng ngược cực tốt, công nghệ giảm nhòe

    kỹ thuật số 3D, Công nghệ nén hình H.264, họat động tuyệt

    vời ở ánh sáng thấp. Hổ trợ ghi nhớ 256 vị trí định sẵn, tốc

    độ quay 0.30 -3000

    /s, nhận dạng chuyển động, hổ trợ thẻ nhớ

    SD, gởi cảnh báo qua email, có khả năng chống sét và sốc

    điện, nhiệt độ môi trường hoạt động -30 ~ 650

    C, Nguồn AC 24V.

    Giá: 19.754.000
  • Camera speed dome, zoom quang 23X, độ phân giải cao

    700 TVL (Color), 750TVL(B&W), ICR, độ nhạy sáng 0.02lux,

    ống kính 4-92mm, hổ trợ ghi nhớ 256 vị trí định sẵn, tốc độ

    quay 0.30-3000

    /s, nhận dạng chuyển động, có khả năng

    chống sét và sốc điện, nhiệt độ môi trường hoạt động -30 ~

    650

    C, Nguồn AC 24V.

    (chưa bao gồm chân đế)

    Giá: 13.746.000