HD VIEWER

Hướng Dẫn cài đặt phần mềm xem camera samsung trên điện thoại IOS và Andriod

Hướng Dẫn cài đặt phần mềm xem camera samsung trên điện thoại IOS và Andriod

Cài đặt phần mền trên điện thoại

Tải phần mềm HD E-Viewer  từ App Store (iOS) hoặc CH Play (Android)

HD VIEWER
HD VIEWER

Sau khi tải xong trên màn hình sẽ ra một biểu tượng như bên dưới. Các bạn click vào biểu tượng phần mềm đó để tiếp tục cài đặt

Thêm thiết bị tại mục Device – chọn add ” + “

Device name: đặt tên cho thiết bị

IP address: địa chỉ IP hoặc domain của thiết bị

Media Port: Đầu ghi sử dụng Port 9000

User Name: tên đăng nhập

Password: mật khẩu đăng nhập

Bấm save để kết thúc.

Chọn menu để xem them các tính năng 

Live: Xem trực tiếp

Playback: xem lại dữ liệu trên di động

Record: bản ghi trên thiết bị di động

Image: hình ảnh chụp lưu lại trên thiết bị di động

Device: thêm và chỉnh sửa thiết bị

Help: Hướng dẫn sử dụng phần mềm