Phần Mềm Điều Khiển Máy Từ Xa Teamviewer Quick Support

Phần Mềm Điều Khiển Máy Từ Xa Teamviewer Quick Support

TeamviewerQS  Tải về 

Hướng dẫn sử dụng:

Bước 1:

Sau khi tải tập tin về máy tính. Bạn chỉ cần tập tin TeamviewerQS.exe để vào chương trình

TeamViewerQS

Bước 2:

  • Bạn chờ chương trình chạy và tự động hiện 9 số trên ô YOUR ID và 4 số ở ô PASSWORD 
  • và biểu tượng ở cuối khung từ màu đỏ chuyển qua màu xanh lá có dòng chữ “Ready to connect (secure connection)”

 

TeamViewerQS ready

Bước 3:

  • bạn gửi  9 số trên ô YOUR ID và 4 số ở ô PASSWORD  cho chúng  tôi. Tạm ngưng sử dụng máy tính trong lúc chúng tôi đang hỗ trợ bạn từ xa