Tìm hiểu ý nghĩa chỉ số (Ingress Protection) IP chống bụi-nước

Hệ thống phân loại IP là gì? Cho dù có tên giống với các dãy số chỉ địa chỉ Internet (Internet Protocol) của các trang web, IP trong trường hợp của chúng ta là viết tắt của “Ingress Protection” hoặc “International Protection” – tên một hệ thống xếp loại cho biết khả năng bảo vệ … Xem Thêm